Bofiber bygger ut og oppgraderer kommunikasjonsinfrastruktur til private basert på fiber i Bergen.
I samarbeid med partnere leverer vi fremtidens bredbånds-, TV- og kommunikasjonstjenester!