Spørsmål og svar

I denne håndboken finner du svar på ofte spurte spørsmål

Faktura

Vi har samlet en del svar på spørsmål om faktura.

Når får jeg første faktura?

Den første fakturaen du får vil komme etter at vi har foretatt innvendig installasjon.
Fakturaen lyder på avtalt installasjonspris.
Første faktura på tjenester fra Bofiber og Homebase vil du få når tjenestene er koblet opp og virker.
Første faktura fra Telio vil Telio selv sende ut. Utstyret fra Telio vil ikke bli sendt ut før denne fakturaen er betalt.
 

Hvorfor fiber?

Hvorfor skal du velge fiber framfor andre teknologier?

Bredbånd via fiber

Hvorfor velge bredbånd via fiber?

Hvorfor ikke bredbånd via kabel-TV?

La det være sagt med en gang, kabel-tv er den tjenesten som kanskje er mest sammenlignbar med fiber, uavhengig av leverandør. Både med fiber og kabeltv kan du få mange tjenester i én og samme kabel, og begge kan levere gode og brukervennlige løsninger.

Vi tør imidlertid påstå at fiber er overlegen på kapasitet når det gjelder praktisk utnyttelse, både i dag og i fremtiden.

I tillegg er det Bofibers uttrykte mål at du  i fremtiden ha mulighet til å velge mellom flere leverandører av TV og telefoni i fibernettet vårt.  Vi har i dag to partnere på telefoni, og på TV-siden er allerede Homebase kommet langt i å gi deg valgfrihet, da de tilbyr en hel rekke enkeltkanaler.

Mange husstander i Bofibers satsningsområder har mottatt villedende informasjon om en leverandørs kabeltv-løsninger, der det påstås at leverandørens "nett gir deg 6200Mbps rett i veggkontakten". Dette høres vel og bra ut, og har også elementer av sannhet i seg.

Imidlertid er det slik at med en kabel-TV-teknologien reserveres det båndbredde til alle TV-kanaler som er tilgjengelig i nettet, enten du ser på dem, abonnerer på dem, eller lar være.

Med dagens kabel-TV-teknologi kan maksimalt 200Mbps utnyttes til bredbånd. De andre 6000 Mbps kan kun utnyttes til TV. Når man vet at hver kanal benytter rundt regnet 10Mbps, må man kunne se på 600 kanaler samtidig for at sammenligningen skal være fornuftig.
Når så du sist på 600 kanaler samtidig?

At det skal være 200Mbps tilgjengelig for akkurat deg er også diskutabelt, siden det kun er nyere nett som er bygd for maksimalt bredbåndskapasitet. I eldre nett er det vanlig at du må dele båndbredde med andre som er tilkoblet samme kabelnett.

Bofibers teknologi, i motsetning til kabel-TV, reserverer akkurat nok kapasitet i nettet til den eller de kanalene du faktisk ser på. Resten av kapasiteten - over 950Mbps - kan du benytte til andre formål. Og skulle det en dag bli for lite, kan vi enkelt bytte elektronikken i hver ende av fiberen - siden fiberen i seg selv bare begrenses av komponentene du kobler til.

Hvorfor skal jeg velge fiber framfor en av mange ADSL / SHDSL-leverandører?

Fiberløsningen som Bofiber og enkelte andre i Norge har valgt, er også svært fremtidssikker.

Selve fibertråden er av glassfiber, og har som eneste formål å slippe gjennom lys. Dette er en enklere oppgave enn å slippe gjennom elektriske signaler, slik som det gjøres i kabeltv og ADSL-baserte nett. I slike nett er signalene utsatt for elektrisk motstand, støy fra andre nærliggende kabler, og en signalkvalitet som blir raskt svakere ved lange avstander.

Fibernett har ikke disse problemene. For å øke hastigheten hjem til deg, er det derfor nok å bytte to rimelige komponenter i hver ende av tråden når, eller om, det blir nødvendig.

At fibernett ikke er utsatt for samme signalsvekkelsen, betyr stabile linjer, superraske linjer, og ikke minst at det ikke gjør noe som helst om du bor langt fra sentralen
Og kapasiteten? Den er over 100 ganger høyere enn vanlig ADSL - om du bor 1 eller 15 km fra sentralen spiller ingen rolle.

Kan jeg beholde min eksisterende bredbåndsruter / modem / trådløse ruter?

I mange tilfeller vil du kunne fortsette å bruke din eksisterende trådløse ruter, i tillegg til vår hjemmesentral. Dette forutsetter at ruteren ikke har innebygget ADSL-modem, dvs kobles rett i telefonkontakten.
I noen tilfeller vil ruteren være din nåværende leverandør sin eiendom, og må leveres tilbake når du ikke lenger er kunde hos dem.

Telefoni

Her har vi samlet spørsmål og svar som går på telefoni

Jeg har telefon fra leverandør X og vil gjerne beholde den. Kan jeg det?

Ja, Bofiber krever ikke at du kjøper telefoni fra oss for at du skal bli koblet opp.
I de fleste tilfeller kan du derfor beholde din telefonileverandør. Enkelte selskaper, f.eks. Nextgentel, krever imidlertid at du har bredbånd fra dem for at de skal levere telefoni, og da må du bytte telefonileverandør.
 
Våre partnere på telefoni, Homebase og Telio, leverer imidlertid noen av de beste og rimeligste løsningene på markedet, og har vist at de fungerer godt over tid.
I tillegg får du mange verdifulle ekstratjenester som du kanskje ikke får hos din nåværende leverandør?

Kjøps- og leveringsprosessen

Her er spørsmål og svar til salgs- og leveringsprosessen

Hva med kabling internt i boligen?

Vi får en del spørsmål vedrørerende kabling internt i huset, og vil prøve å oppsummere kort her:

Inkludert i installasjonsprisen er kabling og montering av innvending tilkoblingspunkt. Dette vil montøren plassere på hensiktsmessig sted så nær innføringsveien som mulig. Inntakspunktet krever tilgang på strøm.

Dersom kunden har spesielle ønsker knyttet til plassering av tilkoblingspunkt, må dette være gjennomtenkt og forberedt før montøren kommer. Er alt klargjort og forberedt, dekker installasjonsprisen tilknytningspunkt etter anvisning - innenfor rimelighetens grenser.

Til internkabling skal benyttes parkabel i kategori 5e eller 6 (ofte referert til som TP-kabel / Cat5e / Cat6), og kontakter av typen RJ-45 (8P8C).
Vi anbefaler at alle kabler strekkes direkte fra "brukerstedet" til et sentralt punkt der hjemmesentralen er plassert.

Om kunden ønsker flere tilkoblingspunkter / internkabling mellom rom, kan dette gjøres på flere måter:

 • La en elektriker / telemontør gjøre jobben. Ditt sikreste kort er å bestille din lokale elektriker til å gjøre installasjonen. Da får du det levert til raskt, effektivt og fagmessig utført.
 • La Bofiber gjøre jobben. Bofibers montører være behjelpelige med installasjon av flere kontaktpunkter samtidig med installasjon forøvrig. Vi tar forbehold om ledig kapasitet, og at du har avtalt dette på forhånd.
 • Enkeltpunkt fra Bofiber kr 990,-
 • Dobbelpunkt fra Bofiber kr 1490,-
 • Gjør det selv. Utstyret fås kjøpt i faghandel, f.eks. Clas Ohlson, sammen med rimelig spesialverktøy. Nevenyttige personer kan få dette til på en grei måte, men vær oppmerksom på at Bofiber dessverre ikke kan være behjelpelig med feilsøking på "gjør-det-selv"-installasjoner.

Hvor lang leveringstid er det på fiber?

Normalt vil det gå ca 6 måneder fra du har skrevet kontrakt til vi starter utbygging. Noen ganger vil det gå fortere, og noen ganger lengre.
Leveringstid avhenger blant annet av:

 • hvor raskt vi klarer å selge nok i ditt nabolag til å kunne forsvare utbygging.
  • Dette er det viktigste punktet, men også din mulighet til å påvirke. Får du med deg naboer og bekjente, reduserer du din egen ventetid samtidig som du kan få gode rabatter gjennom vårt verveprogram.
 • kompleksitet i planleggingsarbeidet for akkurat ditt område
  • Eksisterende infrastruktur er forskjellig fra sted til sted.
  • Vi må i hvert enkelt tilfelle ta hensyn til hva som ligger i lufta, i grøftekanten, i veien, osv. fra før, slik at fremføring av nye kabler kan gjøres fagmessig og til minst mulig sjenanse.

Hvordan bygger Bofiber?

Bofiber bygger ut fiber slik det er mest hensiktsmessig i det enkelte område.
Vi graver der det er  nødvendig og går i stolper der vi kan.
Siste meterne inn til huset ditt fører vi kablene på samme måte som ditt eksisterende opplegg, enten i luft eller i trekkerør, så sant det er mulig.
Inntakspunktet i huset ditt vil som regel være der telefonkabelen kommer inn i dag. Ønsker du å endre på dette, kan du få montøren til å legge opp punkter der du selv ønsker mot timebetaling.

Skrive kontrakt

Når du er sikker på at du vil ha fiber, er det på tide å skrive en kontrakt om levering. Det kan du gjøre ved å komme på infomøte eller kontakte oss for nærmere avtale. Kontakt oss på telefon 55 91 80 70.
 

Vilkår

Her er Bofibers vilkår, sammen med respektive vilkår for tjenester fra Homebase og Telio.

Vi etterstreber å alltid ha siste versjon fra partnere tilgjengelig, men sjekk også hhv. www.homebase.no og www.telio.no for oppdateringer.

Siste oppdatering 17.09.09 - kort presisering av innendørs montering.

VedleggStørrelse
homebase-genvilkaar.pdf30.33 KB
telio-vilkår-01022009.pdf65.5 KB
bofiber-svea-vilkår-170909.pdf74.83 KB