Svenskene erstatter kobbernett med fiber

I VG kan vi lese at TeliaSonera i Sverige er i full gang med å planlegge fjerne deler av sitt kobbernett for å erstatte det med fiber.
"Fasttelefon og ADSL er gammeldags", menes det og vi kan bare stille oss bak!