Om fiber på Wikipedia

Wikipedia har en artikkel om grunnprinsippet bak fiberoptikk.

De viktige punktene er:

Fiberoptiske kabler benyttes mye i forbindelse med telekommunikasjon, som en bølgeleder, spesielt når båndbreddebehovet er stort. Fiberoptiske kabler har liten demping, sammenlignet med kommunikasjonskabler laget av kobber. Optiske kabler benyttes også når signalene skal transporteres over lange strekninger.

og for å sette kapasitet litt i perspektiv:

Lys har kapasitet til å flytte enorme informasjonsmengder. I dag opererer man med begreper som X ganger 10 Gbit/s. Maksimum hastighet oppnådd i 2008 er 132 x 10 Gbit/s, noe som tilsvarer 20 000 000 (20 millioner) tradisjonelle telefonsamtaler (samtidig). Telefonsamtaler er en mikroskopisk del av den totale trafikken som blir overført i dag.

Les hele artikkelen her