Kjøps- og leveringsprosessen

Her er spørsmål og svar til salgs- og leveringsprosessen

Hva med kabling internt i boligen?

Vi får en del spørsmål vedrørerende kabling internt i huset, og vil prøve å oppsummere kort her:

Inkludert i installasjonsprisen er kabling og montering av innvending tilkoblingspunkt. Dette vil montøren plassere på hensiktsmessig sted så nær innføringsveien som mulig. Inntakspunktet krever tilgang på strøm.

Dersom kunden har spesielle ønsker knyttet til plassering av tilkoblingspunkt, må dette være gjennomtenkt og forberedt før montøren kommer. Er alt klargjort og forberedt, dekker installasjonsprisen tilknytningspunkt etter anvisning - innenfor rimelighetens grenser.

Til internkabling skal benyttes parkabel i kategori 5e eller 6 (ofte referert til som TP-kabel / Cat5e / Cat6), og kontakter av typen RJ-45 (8P8C).
Vi anbefaler at alle kabler strekkes direkte fra "brukerstedet" til et sentralt punkt der hjemmesentralen er plassert.

Om kunden ønsker flere tilkoblingspunkter / internkabling mellom rom, kan dette gjøres på flere måter:

 • La en elektriker / telemontør gjøre jobben. Ditt sikreste kort er å bestille din lokale elektriker til å gjøre installasjonen. Da får du det levert til raskt, effektivt og fagmessig utført.
 • La Bofiber gjøre jobben. Bofibers montører være behjelpelige med installasjon av flere kontaktpunkter samtidig med installasjon forøvrig. Vi tar forbehold om ledig kapasitet, og at du har avtalt dette på forhånd.
 • Enkeltpunkt fra Bofiber kr 990,-
 • Dobbelpunkt fra Bofiber kr 1490,-
 • Gjør det selv. Utstyret fås kjøpt i faghandel, f.eks. Clas Ohlson, sammen med rimelig spesialverktøy. Nevenyttige personer kan få dette til på en grei måte, men vær oppmerksom på at Bofiber dessverre ikke kan være behjelpelig med feilsøking på "gjør-det-selv"-installasjoner.

Hvor lang leveringstid er det på fiber?

Normalt vil det gå ca 6 måneder fra du har skrevet kontrakt til vi starter utbygging. Noen ganger vil det gå fortere, og noen ganger lengre.
Leveringstid avhenger blant annet av:

 • hvor raskt vi klarer å selge nok i ditt nabolag til å kunne forsvare utbygging.
  • Dette er det viktigste punktet, men også din mulighet til å påvirke. Får du med deg naboer og bekjente, reduserer du din egen ventetid samtidig som du kan få gode rabatter gjennom vårt verveprogram.
 • kompleksitet i planleggingsarbeidet for akkurat ditt område
  • Eksisterende infrastruktur er forskjellig fra sted til sted.
  • Vi må i hvert enkelt tilfelle ta hensyn til hva som ligger i lufta, i grøftekanten, i veien, osv. fra før, slik at fremføring av nye kabler kan gjøres fagmessig og til minst mulig sjenanse.

Hvordan bygger Bofiber?

Bofiber bygger ut fiber slik det er mest hensiktsmessig i det enkelte område.
Vi graver der det er  nødvendig og går i stolper der vi kan.
Siste meterne inn til huset ditt fører vi kablene på samme måte som ditt eksisterende opplegg, enten i luft eller i trekkerør, så sant det er mulig.
Inntakspunktet i huset ditt vil som regel være der telefonkabelen kommer inn i dag. Ønsker du å endre på dette, kan du få montøren til å legge opp punkter der du selv ønsker mot timebetaling.

Skrive kontrakt

Når du er sikker på at du vil ha fiber, er det på tide å skrive en kontrakt om levering. Det kan du gjøre ved å komme på infomøte eller kontakte oss for nærmere avtale. Kontakt oss på telefon 55 91 80 70.