Hva med kabling internt i boligen?

Vi får en del spørsmål vedrørerende kabling internt i huset, og vil prøve å oppsummere kort her:

Inkludert i installasjonsprisen er kabling og montering av innvending tilkoblingspunkt. Dette vil montøren plassere på hensiktsmessig sted så nær innføringsveien som mulig. Inntakspunktet krever tilgang på strøm.

Dersom kunden har spesielle ønsker knyttet til plassering av tilkoblingspunkt, må dette være gjennomtenkt og forberedt før montøren kommer. Er alt klargjort og forberedt, dekker installasjonsprisen tilknytningspunkt etter anvisning - innenfor rimelighetens grenser.

Til internkabling skal benyttes parkabel i kategori 5e eller 6 (ofte referert til som TP-kabel / Cat5e / Cat6), og kontakter av typen RJ-45 (8P8C).
Vi anbefaler at alle kabler strekkes direkte fra "brukerstedet" til et sentralt punkt der hjemmesentralen er plassert.

Om kunden ønsker flere tilkoblingspunkter / internkabling mellom rom, kan dette gjøres på flere måter:

  • La en elektriker / telemontør gjøre jobben. Ditt sikreste kort er å bestille din lokale elektriker til å gjøre installasjonen. Da får du det levert til raskt, effektivt og fagmessig utført.
  • La Bofiber gjøre jobben. Bofibers montører være behjelpelige med installasjon av flere kontaktpunkter samtidig med installasjon forøvrig. Vi tar forbehold om ledig kapasitet, og at du har avtalt dette på forhånd.
  • Enkeltpunkt fra Bofiber kr 990,-
  • Dobbelpunkt fra Bofiber kr 1490,-
  • Gjør det selv. Utstyret fås kjøpt i faghandel, f.eks. Clas Ohlson, sammen med rimelig spesialverktøy. Nevenyttige personer kan få dette til på en grei måte, men vær oppmerksom på at Bofiber dessverre ikke kan være behjelpelig med feilsøking på "gjør-det-selv"-installasjoner.