Hvorfor fiber?

Hvorfor skal du velge fiber framfor andre teknologier?

Bredbånd via fiber

Hvorfor velge bredbånd via fiber?

Hvorfor ikke bredbånd via kabel-TV?

La det være sagt med en gang, kabel-tv er den tjenesten som kanskje er mest sammenlignbar med fiber, uavhengig av leverandør. Både med fiber og kabeltv kan du få mange tjenester i én og samme kabel, og begge kan levere gode og brukervennlige løsninger.

Vi tør imidlertid påstå at fiber er overlegen på kapasitet når det gjelder praktisk utnyttelse, både i dag og i fremtiden.

I tillegg er det Bofibers uttrykte mål at du  i fremtiden ha mulighet til å velge mellom flere leverandører av TV og telefoni i fibernettet vårt.  Vi har i dag to partnere på telefoni, og på TV-siden er allerede Homebase kommet langt i å gi deg valgfrihet, da de tilbyr en hel rekke enkeltkanaler.

Mange husstander i Bofibers satsningsområder har mottatt villedende informasjon om en leverandørs kabeltv-løsninger, der det påstås at leverandørens "nett gir deg 6200Mbps rett i veggkontakten". Dette høres vel og bra ut, og har også elementer av sannhet i seg.

Imidlertid er det slik at med en kabel-TV-teknologien reserveres det båndbredde til alle TV-kanaler som er tilgjengelig i nettet, enten du ser på dem, abonnerer på dem, eller lar være.

Med dagens kabel-TV-teknologi kan maksimalt 200Mbps utnyttes til bredbånd. De andre 6000 Mbps kan kun utnyttes til TV. Når man vet at hver kanal benytter rundt regnet 10Mbps, må man kunne se på 600 kanaler samtidig for at sammenligningen skal være fornuftig.
Når så du sist på 600 kanaler samtidig?

At det skal være 200Mbps tilgjengelig for akkurat deg er også diskutabelt, siden det kun er nyere nett som er bygd for maksimalt bredbåndskapasitet. I eldre nett er det vanlig at du må dele båndbredde med andre som er tilkoblet samme kabelnett.

Bofibers teknologi, i motsetning til kabel-TV, reserverer akkurat nok kapasitet i nettet til den eller de kanalene du faktisk ser på. Resten av kapasiteten - over 950Mbps - kan du benytte til andre formål. Og skulle det en dag bli for lite, kan vi enkelt bytte elektronikken i hver ende av fiberen - siden fiberen i seg selv bare begrenses av komponentene du kobler til.

Hvorfor skal jeg velge fiber framfor en av mange ADSL / SHDSL-leverandører?

Fiberløsningen som Bofiber og enkelte andre i Norge har valgt, er også svært fremtidssikker.

Selve fibertråden er av glassfiber, og har som eneste formål å slippe gjennom lys. Dette er en enklere oppgave enn å slippe gjennom elektriske signaler, slik som det gjøres i kabeltv og ADSL-baserte nett. I slike nett er signalene utsatt for elektrisk motstand, støy fra andre nærliggende kabler, og en signalkvalitet som blir raskt svakere ved lange avstander.

Fibernett har ikke disse problemene. For å øke hastigheten hjem til deg, er det derfor nok å bytte to rimelige komponenter i hver ende av tråden når, eller om, det blir nødvendig.

At fibernett ikke er utsatt for samme signalsvekkelsen, betyr stabile linjer, superraske linjer, og ikke minst at det ikke gjør noe som helst om du bor langt fra sentralen
Og kapasiteten? Den er over 100 ganger høyere enn vanlig ADSL - om du bor 1 eller 15 km fra sentralen spiller ingen rolle.

Kan jeg beholde min eksisterende bredbåndsruter / modem / trådløse ruter?

I mange tilfeller vil du kunne fortsette å bruke din eksisterende trådløse ruter, i tillegg til vår hjemmesentral. Dette forutsetter at ruteren ikke har innebygget ADSL-modem, dvs kobles rett i telefonkontakten.
I noen tilfeller vil ruteren være din nåværende leverandør sin eiendom, og må leveres tilbake når du ikke lenger er kunde hos dem.

Telefoni

Her har vi samlet spørsmål og svar som går på telefoni

Jeg har telefon fra leverandør X og vil gjerne beholde den. Kan jeg det?

Ja, Bofiber krever ikke at du kjøper telefoni fra oss for at du skal bli koblet opp.
I de fleste tilfeller kan du derfor beholde din telefonileverandør. Enkelte selskaper, f.eks. Nextgentel, krever imidlertid at du har bredbånd fra dem for at de skal levere telefoni, og da må du bytte telefonileverandør.
 
Våre partnere på telefoni, Homebase og Telio, leverer imidlertid noen av de beste og rimeligste løsningene på markedet, og har vist at de fungerer godt over tid.
I tillegg får du mange verdifulle ekstratjenester som du kanskje ikke får hos din nåværende leverandør?