Hvorfor skal jeg velge fiber framfor en av mange ADSL / SHDSL-leverandører?

Fiberløsningen som Bofiber og enkelte andre i Norge har valgt, er også svært fremtidssikker.

Selve fibertråden er av glassfiber, og har som eneste formål å slippe gjennom lys. Dette er en enklere oppgave enn å slippe gjennom elektriske signaler, slik som det gjøres i kabeltv og ADSL-baserte nett. I slike nett er signalene utsatt for elektrisk motstand, støy fra andre nærliggende kabler, og en signalkvalitet som blir raskt svakere ved lange avstander.

Fibernett har ikke disse problemene. For å øke hastigheten hjem til deg, er det derfor nok å bytte to rimelige komponenter i hver ende av tråden når, eller om, det blir nødvendig.

At fibernett ikke er utsatt for samme signalsvekkelsen, betyr stabile linjer, superraske linjer, og ikke minst at det ikke gjør noe som helst om du bor langt fra sentralen
Og kapasiteten? Den er over 100 ganger høyere enn vanlig ADSL - om du bor 1 eller 15 km fra sentralen spiller ingen rolle.