Verv en nabo - få 2 måneder gratis internett

Har du skrevet kontrakt med oss, og ønsker å framskynde prosessen med utbygging?
Du kan nå verve inntil 3 naboer, og få 2 måneder gratis for hver signerte kontrakt du leverer.

Overbeviser du naboen om at fiber er fremtiden, men foretrekker at vi står for kontraktsskrivingen, kan du likevel få 1 måned gratis internett per nabo.
Ta kontakt med oss for å få tildelt kontraktsskjema og vilkår!