Når får jeg første faktura?

Den første fakturaen du får vil komme etter at vi har foretatt innvendig installasjon.
Fakturaen lyder på avtalt installasjonspris.
Første faktura på tjenester fra Bofiber og Homebase vil du få når tjenestene er koblet opp og virker.
Første faktura fra Telio vil Telio selv sende ut. Utstyret fra Telio vil ikke bli sendt ut før denne fakturaen er betalt.