Hvorfor ikke bredbånd via kabel-TV?

La det være sagt med en gang, kabel-tv er den tjenesten som kanskje er mest sammenlignbar med fiber, uavhengig av leverandør. Både med fiber og kabeltv kan du få mange tjenester i én og samme kabel, og begge kan levere gode og brukervennlige løsninger.

Vi tør imidlertid påstå at fiber er overlegen på kapasitet når det gjelder praktisk utnyttelse, både i dag og i fremtiden.

I tillegg er det Bofibers uttrykte mål at du  i fremtiden ha mulighet til å velge mellom flere leverandører av TV og telefoni i fibernettet vårt.  Vi har i dag to partnere på telefoni, og på TV-siden er allerede Homebase kommet langt i å gi deg valgfrihet, da de tilbyr en hel rekke enkeltkanaler.

Mange husstander i Bofibers satsningsområder har mottatt villedende informasjon om en leverandørs kabeltv-løsninger, der det påstås at leverandørens "nett gir deg 6200Mbps rett i veggkontakten". Dette høres vel og bra ut, og har også elementer av sannhet i seg.

Imidlertid er det slik at med en kabel-TV-teknologien reserveres det båndbredde til alle TV-kanaler som er tilgjengelig i nettet, enten du ser på dem, abonnerer på dem, eller lar være.

Med dagens kabel-TV-teknologi kan maksimalt 200Mbps utnyttes til bredbånd. De andre 6000 Mbps kan kun utnyttes til TV. Når man vet at hver kanal benytter rundt regnet 10Mbps, må man kunne se på 600 kanaler samtidig for at sammenligningen skal være fornuftig.
Når så du sist på 600 kanaler samtidig?

At det skal være 200Mbps tilgjengelig for akkurat deg er også diskutabelt, siden det kun er nyere nett som er bygd for maksimalt bredbåndskapasitet. I eldre nett er det vanlig at du må dele båndbredde med andre som er tilkoblet samme kabelnett.

Bofibers teknologi, i motsetning til kabel-TV, reserverer akkurat nok kapasitet i nettet til den eller de kanalene du faktisk ser på. Resten av kapasiteten - over 950Mbps - kan du benytte til andre formål. Og skulle det en dag bli for lite, kan vi enkelt bytte elektronikken i hver ende av fiberen - siden fiberen i seg selv bare begrenses av komponentene du kobler til.