Skrive kontrakt

Når du er sikker på at du vil ha fiber, er det på tide å skrive en kontrakt om levering. Det kan du gjøre ved å komme på infomøte eller kontakte oss for nærmere avtale. Kontakt oss på telefon 55 91 80 70.