Kollektiv avtale for boligsammenslutninger

imagebrowser image

  • Sterkt rabattert pris på TV og bredbånd
  • Informer beboerne via TV-skjermen - brukervennlig styreportal integrert i TV-løsningen!
  • Tilgjengelig for borettslag, sameier, velforeninger, veilag o.l.
  • Ta kontakt med oss på 55 91 80 70 eller salg@bofiber.no for mer informasjon.

Mer informasjon om kollektive avtaler vil komme på nettsidene etter hvert, men vi ønsker også tilbakemeldinger fra kunder om hvordan produktsammensetningen helst skal være.