Bofiber

I tillegg til å være nettutbygger, leverer Bofiber selv internett-tjenesten i det nye fibernettet.