Fiber og internett

Om fiber på Wikipedia

Wikipedia har en artikkel om grunnprinsippet bak fiberoptikk.

De viktige punktene er:

Svenskene erstatter kobbernett med fiber

I VG kan vi lese at TeliaSonera i Sverige er i full gang med å planlegge fjerne deler av sitt kobbernett for å erstatte det med fiber.
"Fasttelefon og ADSL er gammeldags", menes det og vi kan bare stille oss bak!

Fiberkunder mest fornøyde!

Bransjeavisen Inside Telecom skriver i en artikkel at kunder som fiber helt hjem, er mer fornøyde enn folk som bruker kabel-TV og ADSL.
Les mer her (krever registrering)