Utstyrspakke

Utstyrspakke består av hussentral for tilkobling til fibernettet, samt innendørs kontaktpunkter som er nødvendig for å sette i drift basistjenesten i din bolig.
Denne er skilt ut fra den ordinære etableringskostnaden fordi enkelte ønsker å fremtidssikre sin bolig med fibertilknytning uten å benytte seg av tjenestene.

Prisinformasjon

Alle priser er å forstå som veiledende priser til private enkelthusholdninger. Vi har ofte meget gode kampanjetilbud til eksisterende kunder og i fokusområdene!

Abonnementspris: 
0
Prisperiode: 
måned
Etableringspris: 
798
Tilbyder: 
Bofiber