Produkter i Telefoni

Telio

Bofibers partner på fasttlelefon.

Bofiber bruker Telio som telefonileverandør i vårt fibernett. Telio ble raskt Norges største leverandør av bredbåndstelefoni til private husholdninger, og i dag har de mer enn 100 000 kunder i privat- og bedriftsmarkedet i Norge. Lave ringepriser gjør kunder bruker telefonen mer enn andre: 20 % av alle ringeminutter over fasttelefon i Norge og hele 66 % av alle ringeminutter til utlandet stammer fra Telio. For bredbåndstelefoni alene står våre kunder for mer enn 45 % av trafikken.